Teaching Staff

Teaching Staff

MR.ANKIT GAJERA

M.Sc., B.Ed.

MR.SAGAR GONDALIYA

B.Sc., B.Ed

MS.TILOTTAMA NAYAK

B.A.,P.T.C.

MS.LUTFIYA SAIYED

M.Sc (PHYSICS)

MS.SIDHI BHAVSAR

B.Sc. (MATHS)

MS.NIDHI GOEL

M.A., B.Ed.

MR.BHARAT KAPADIYA

B.C.A.,M.Sc.-I.T.

MR.BHARAT KAPADIYA

B.C.A.,M.Sc.-I.T.

MS.HARSHA SHELADIYA

B.Com,Montessori

MR.ARVIND KANAT

FINE ARTS

MS.ASHA PARASHAR

B.A.,B.Ed

MS.SEEMA DOLA

B.Sc., B.Ed

MS.SHWETA TAILOR

B.C.A.

MS.AMRUTA CHAWDA

B.A.,P.T.C.

MS.DRASHTI DOTIWALA

M.Com., B.Ed

MS.RIA SEN

M.Com., B.Ed

MR.KAMIL IMAM

B.Tech

MS.BINITHA ANSSARY

M.Com.

MS.RADHIKA PATEL

B.Tech (I.T.)

MR.JAYESH MAKWANA

M.A., B.Ed. , M.Phil

MR.SANJAY BAMBHAROLIYA

M.A., B.Ed. , M.Phil

MR.RAVI DODIYA

B.A.

MR.VIJAY SHUKLA

B.Sc., B.Ed

MR.VISHAL SAWANT

M.Sc., B.Ed.